Zostawiamy Polski Ślad!

Zostawiamy Polski Ślad!
2014-12-19

To My Polacy częscią akcji Polski Ślad!

 

Czym jest Polski Ślad?

Polski Ślad

  • Posiadanie znaku gwarantuje konsumentom, że firma należy do polskich obywateli i płaci w Polsce podatki.
  • To inicjatywa wspólnego budowania lojalności klientów, a także kreowania mody i trendu konsumenckiego, z którego skorzystają nie tylko uczestnicy programu, ale także polscy konsumenci i polska gospodarka.
  • To program podkreślający znaczenie polskiej przedsiębiorczości.
  • To program informujący o firmach zawsze zostawiających pozytywny ślad w polskiej gospodarce.
  • Podstawą programu jest znak programu, który stanie się sygnałem rozpoznawczym dla firm i konsumentów.